Verdwenen kennis sinds de heksenjachten

verdwenen kennis sinds de heksenjachten | over verbetering van levenskwaliteit, te beginnen met terugbrengen van verdwenen kennis, van het gevoel en van warmte.


Het verbeteren van levenskwaliteit

Het is voor velen diep treurig wat er gebeurt in de wereld, voor wie het wil zien. Een toenemend aantal mensen ziet in hoe we afglijden, de diepte in. Gek genoeg lijkt het niet te stoppen te zijn. Dan blijft er maar één ding over: ons strak met onszelf bezighouden. Hoe? Door te verbeteren wat er te verbeteren valt. Anders gezegd: het verbeteren van levenskwaliteit is onze prioriteit geworden. Opnieuw: hoe dan? Dat lijkt niemand te weten, zonder in een vicieuze cirkel terecht te komen. Die kennis is kennelijk weg.

Aard van de mondiale verandering

De wereld verandert in razend tempo in de richting van een zorgvuldig voorbereide dictatuur. De Hopi-indianen voorspelden dit wereldwijde vastlopen al. Het afglijden van wat wij ooit beschaving noemden is in volle gang en het volk doet eraan mee. Wat doe je dan? Vechten tégen is nooit zinvol, zeker niet als je een minderheid vertegenwoordigt. Slechts een enkeling is zover. Wat je wel kunt doen is jezelf voorbereiden in kalmte en rust op wat er komen gaat. Zodat die mensen, die over het tumult heen kunnen kijken en nu al overzicht hebben, tijdig klaar zijn om hen op te vangen die te zijner tijd komen aankloppen; klaar zijn, voor als de massa omvalt en dan om zich heen gaat kijken naar wie kan helpen en bijstaan.

Demonstreren impliceert bovendien "goed voordoen"; voordoen van het juiste gedrag, dat past bij de mens, dus volgens onze natuur. Opnieuw: die kennis is kennelijk weg. Dat brengt ons bij verdwenen kennis, sinds de heksenjachten.

Verdwenen kennis sinds de heksenjachten

Kennis, over hoe te leven als mens in plaats van slechts te overleven; hoe gelukkig en gezond te worden en dat te blijven; hoe volwassen te worden; die kennis is volledig weg zodat we maar wat aanscharrelen en aanrommelen zonder ook maar iets te weten over ons leven. Zo strompelen we rond als kleine kinderen die nooit volwassen mochten worden, nooit hun roeping mochten volgen, nooit gelukkig mochten worden en daar chronisch blind voor gemaakt zijn.

Ga maar na. Hoe verdacht is het, dat er voor elk beroep een opleiding is - de bakker, de timmerman, de architect, de vioolbouwer, de archeoloog, de loodgieter, de botenbouwer - behalve voor het vak van de geboren mensenhelper...?

Zonder kennis over onze potentie en zonder volwaardig contact met onszelf leven wij niet maar overleven wij, als speeltje van mondiale machthebbers oftewel machtswellustigen, die nou niet bepaald het beste met ons voorhebben. Om daar een antwoord op te hebben is het nu van het grootste belang dat deze kennis geherintroduceerd wordt. Bij deze een voorzet.

Stappenplan voor herstel van eeuwenlange scheefgroei

Laat het herintroduceren van kennis en het herstellen van onze banvloek een eerste stap zijn in het verbeteren van levenskwaliteit. Daarover hieronder meer.

Tweede stap is: het gevoel oftewel "het gevoelsverstand" herintroduceren, dat nu verboden, verbannen, verminkt en vermoord is. En ten slotte eruit leren handelen. Dat laatste heet: "natuurlijk handelen". Handelen, volgens de menselijke natuur. Vanuit het hart. Volgens intuïtie. Van-zelf. Daarmee wordt allemaal hetzelfde bedoeld.

Dán verbeter je de wereld, door eerst bij je-zelf te beginnen. Zou dat hetgeen zijn wat Gandhi bedoelde toen hij stelde: "Verander de wereld, begin bij jezelf"?

Een volk dat vervloekt is komt niet tot wasdom en leeft niet

We hebben een heel handboek voor de psychiatrie genaamd DSM-5, met daarin duizenden symptomen van geestesziekten en niemand weet de oorsprong ervan, terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk is om in te zien waar die vandaan komen in het licht van de vervloeking. Ook is meer dan 80% van onze ziekten en ziektebeelden afkomstig uit die hoek, dus beslist de moeite van het onderzoeken waard. 

Helaas - hier stopt het. 

De rest van deze website is opgeheven. 

We verwijzen naar www.hetlichaamliegtnooit.nl

rechtstreeks te vinden als : het-lichaam-liegt-nooit.webnode.nl/ 

 

 

— verdwenen kennis sinds de heksenjachten —


over verbetering van levenskwaliteit,
te beginnen met terugbrengen van verdwenen kennis, van het gevoel en van warmte.

 

 

verdwenen kennis sinds de heksenjachten | verbeteren van levenskwaliteit voor nieuwsgierigen en leergierigen | 2021 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin